Interim  in english  på dansk

Interim


Skal I bruge en ekstra ressource inden mandag?

Resources finder den medarbejder, som kan tilføre jeres virksomhed netop de kompetencer, I har brug for, i det tidsrum, I har behov for. Vi garanterer, at der ikke går mere end fem arbejdsdage fra accept af aftale og til jeres nye interim medarbejder er på sin plads i virksomheden. Kontakt os, hvis I ønsker:

• En ekstra medarbejder i spidsbelastede perioder
• De kompetencer, som I har brug for, i præcis det antal timer, I har brug for
• En samarbejdspartner, der holder, hvad den lover, og gør det, den siger
• Garanti på ydelsen og mulighed for at udskifte konsulenten
• En samarbejdspartner, hvor erfaring og faglighed er centralt i løsningen af opgaven.

Resources arbejder på at finde den helt rigtige kandidat til en interim stilling i jeres virksomhed

Interim: den rette løsning til tidsbegrænsede opgaver


Interimløsninger er relevante, når virksomheden skal løse en opgave af tidsbegrænset varighed. Behovet for en interim ansættelse opstår for eksempel i forbindelse med en medarbejders pludselige opsigelse, sygemelding eller barsel. Det kan også være, at virksomheden skal bruge en ekstra medarbejder i spidsbelastede perioder, eller mangler netop de kompetencer, der skal til for at løfte en specifik opgave.

Er du ved at ansætte en ny medarbejder, kan en interim løsning sikre, at din nye medarbejder får mulighed for at se fremad fra første arbejdsdag, i stedet for at bruge tid på bagudrettede opgaver.

Vi forstår opgaven
Som det første sætter vi os grundigt ind i virksomhedens behov og den aktuelle opgave. Det sker i tæt samarbejde med kunden. Med afsæt i denne dialog udvælger vi to til tre konsulenter med den rette erfaring og kompetenceprofil fra vores interimdatabase, som vi efterfølgende præsenterer jer for.

Vi har højt kvalificerede og fleksible kandidater
Vi har mange dygtige konsulenter i vores database, som står klar til at påtage sig interim opgaver. Alle Resources’ konsulenter er kendetegnet af:

  • Den rette erfaring: De har tidligere løst opgaver i små og store virksomheder, private såvel som offentlige
  • Fleksibilitet: De kan ansættes i både kortere og længere perioder
  • Faglig kompetence: Uanset hvilken funktion de hyres til, har alle vores interim konsulenter lang erfaring og dokumenterede høje standarder inden for deres fagområde. Det betyder, at de er i stand til at udføre de ønskede opgaver hos kunden fra dag 1, uden ressourcekrævende indkøringsperioder.
  • Integritet: Vi sikrer os, at vores konsulenter har højeste integritet og anstændighed i deres tilgang til opgaver og social omgang


Med en interim konsulent fra Resources har jeres virksomhed garanti på ydelsen og mulighed for at udskifte konsulenten.

Lad os tage en dialog om, hvordan vi kan sikre, at de rette kompetencer er til stede, når du har brug for det.

Kontakt os for yderligere information på 38 257 694, eller på contracting [spiralshape] resources [littleroundblackthing] dk.