in english  på dansk

Master Data


Resources kan etablere et Master Data Office og udarbejde nye procedurer og processer, både til håndtering af master data og mellem de relevante afdelinger.

Vi kan sikre, at antallet af medarbejdere, med adgang til at oprette og ændre master data, bliver væsentligt nedbragt, således at de medarbejdere, som fremover skal have adgang til master data, bliver uddannet i at håndtere data korrekt.

Hvis virksomheden ikke selv har ressourcer til at lede det nye Master Data Office, kan Resources fungere som interim leder, indtil en ny, permanent leder er fundet.

Ved etablering af Master Data Office kan Resources tilføre værdi til virksomheden, fordi virksomheden får et konkret overblik over de indgåede leverandøraftaler, som dels kan skabe grundlag til at indgå aftaler om mere favorable betalingsbetingelser, og dels minimere risici for aftaler med usikre leverandører.

Virksomheden får også synliggjort de største kunder og leverandører, og får dermed et godt fundament for fremtidige strategiske beslutninger.

Alle relevante afdelinger får kendskab til master data, mens håndteringen af master data samles ét sted, hvilket vil sikre en høj ensartet datakvalitet.