in english på dansk

Kontrolmiljø


Resources' konsulenter har stor ekspertise inden for "det interne kontrolmiljø" og vores konsulenter benyttes ofte under følgende forhold:

 • Efter eventuelle organisationsændringer er der ofte behov for at få opdateret og vurderet eksisterende forretningsgange og de interne kontroller.
 • Eksisterende forretningsgange er dokumenteret og interne kontroller er på plads - men de er desværre ikke opdateret.
 • Forretningsgange og interne kontroller er på plads og vurderes at være "tilfredsstillende", men der sker alligevel brist fra tid til anden.
 • Virksomhedskulturen omkring det interne kontrolmiljø er ikke tilfredsstillende.
 • Virksomheden/koncernen er underlagt specifikke compliancekrav (f.eks. SOX, EuroSox, JSOX, etc.), som kræver særlig dokumentation af eksisterende forretningsgange og interne kontroller.


Ønsker du erfaring og faglighed i udviklingen af jeres værdiskabende kontrolmiljø?

Kontakt os, hvis du ønsker:

 • At aktiviteter og processer inden for kritiske områder er veldokumenteret
 • En effektiv skalerbar løsning, der kan være værdiskabende for virksomheden
 • Smidige og korte forretningsgange sikret mod uregelmæssigheder
 • Et kontrolmiljø, der tager højde for systemopdateringer og organisatoriske forandringer
 • En samarbejdspartner, hvor erfaring og faglighed er centralt i løsningen af opgaven