in english  på dansk

Nyhedsbrev nr. 02-15


December 2015

Direkte oversat er det engelske ord RESOURCE en ydelse, fra hvilken der kommer eller skaber en værdi!
Det er netop det, vi ønsker med konsulenthuset Resources, som nu på 3. år leverer sine værdiskabende ydelser fra domicilet i Hyskenstræde i centrum af København.

Læs PDF

Resources leverer ydelser i form af konsulenter, der kan noget ganske specifikt rent fagligt, eller udfylder en plads funktionelt i en given periode, for derefter at gentage værdiskabelsen andetsteds.

Med andre ord leverer Resources interim eller tidsaftalte konsulenter, som fra første dag udfylder en plads i virksomhedens økonomi, IT-afdelinger eller Backoffice.

Rekruttering af personer til permanente stillinger til økonomi/IT/Backoffice er også en vigtig del af Resources værdiskabende ydelser.

Vi ønsker, at Resources skal udvikle sig til at blive et af de bedste konsulenthuse i Danmark til levering af værdiskabende ydelser.

Som bestyrelsesformand er det mig meget magtpåliggende at kredse lidt omkring kombinationen af mennesker, arbejde, resultater og ikke mindst at kunne optimere sine muligheder som menneske.

Dette gør sig også gældende for at finde det krydsfelt hvor netop evner, kompetencer, erfaring og interesser går op i en højere enhed.

Når det lykkes, bliver den ydelse der leveres ofte værdiskabende for alle parter.

Et konsulenthus består af mennesker, der forstår forannævnte. I Resources har vi været både heldige og dygtige til at sammensætte en organisation, der sikrer, at forannævnte kan leveres i
virkelighedens verden og ikke kun er ord på et stykke papir.

Derfor har vi også kunne sammensætte en bestyrelse, der ved noget om konsulentydelser og funktioner inden for Finans, Økonomi og IT. Igennem egne erfaringer kan vi videregive viden til den daglige organisation!

Alt dette skaber en værdikæde i Resources, som vi er sikre på skaber en sammensættende værdi til vore kunder. Det giver et godt fundament til den fortsatte udvikling i rejsen til at blive, ikke kun det førende konsulenthus i Danmark inden for vort område, men også det bedste!

Christen Dalum
Bestyrelsesformand