Board Members in english på dansk

Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse og for at sikre forsvarlig organisation og kapitalberedskab. Det er derfor vigtigt at finde kandidater med de rette værdier, kompetencer og ikke mindst engagement, når virksomheden skal have nye professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Resources står klar til at finde jeres nye bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse og for at sikre forsvarlig organisation og kapitalberedskab. Det er derfor vigtigt at finde kandidater med de rette værdier, kompetencer og ikke mindst engagement, når man skal rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er afgørende for virksomhedens succes, at bestyrelsen forpligter sig på at etablere og følge en struktureret ledelsesproces. Det stiller store krav til bestyrelsens sammensætning, for at sikre at den nødvendige kompetence, erfaring, faglighed og ansvar er til stede.

Vi hjælper jer med at:

 • Definere jeres behov

  : For at sikre en effektiv bestyrelse skal I definere de faglige egenskaber og personlige værdier, der kræves for at at blive en del af et sammenhængende bestyrelseshold. Er der særlige kompetencer eller egenskaber, I har brug for lige netop nu? Hvilke kvaliteter skal de nye medlemmer medbringe til det samlede hold?
 • Finde kandidater

  : Vi bruger vores netværk blandt ledende medarbejdere i såvel det private som det offentlige sektor til at finde interessante kandidater.
 • Screene kandidatfeltet og afholde interviews

  : Vi sikrer, at kandidaternes kompetencer og erfaring matcher præcis de behov, som I har defineret i første fase. Vi hjælper bl.a. med at konkretisere de spørgsmål, der skal stilles ved samtalerne, og med at udarbejde et oversigt over virksomhedens struktur og kort- og langsigtede mål.
 • Udvælge den rette

  : Vi agerer sparringspartner i forbindelse med den endelige udvælgelse, når der skal drøftes hvordan kandidaternes faglighed, værdier, holdninger og personlighed matcher virksomhedens behov.


Selv har vi i partnerkredsen mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder overalt i Danmark.