Assessment

      
 

Resources benytter sig af et gennemprøvet psykometrisk værktøj, der understøtter individer, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre de økonomiske resultater. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres.


I forbindelse med et Assessment gives der et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikation, samarbejde og lederskab. Vi måler tre integrerede personaer af medarbejderen:


Når det falder dem mest naturligt    
 I deres arbejdssituation - altså hverdagen  
  Når de er under pres


Reflector Big Five Personality®

Reflector Big Five Personality® test informerer om de såkaldte ‘Big Five’ personlighedsfaktorer
og deres underliggende karakteristika hos et menneske.

Alle kandidater som præsenteres til samtale hos kunden, har udfyldt en Reflector Big Five
Personality test® (Basic), som er en international godkendt personlighedstest.

Big Five beskæftiger sig med følgende personlighedsfaktorer

Behov for stabilitet: I hvilket omfang vi reagerer følelsesmæssigt på modgang.
Udadvendthed: I hvilket omfang vi aktivt holder kontakten med andre.
Åbenhed: I hvilket omfang vi søger nye oplevelser og nye idéer.
Imødekommenhed: I hvilket omfang vi sætter andres interesser før egne.
Samvittighedsfuldhed: I hvilket omfang vi er velorganiserede og målbevidste.

Resources tilbyder følgende Reflector Big Five Personality® test

Basic 
 Big Five personlighedstest
 6 udvalgte kompetencer

Basic+
Big Five personlighedstest

 9 udvalgte kompetencer

 Potentielle udfordringer

Executive
Big Five personlighedstest
 9 udvalgte kompetencer
Potentielle udfordringer
Intelligenstest
SWOT

Executive+
Big Five personlighedstest
 9 udvalgte kompetencer
Potentielle udfordringer
Intelligenstest 
SWOT
Ledelsesmæssige udfordringer

Betydningen af resultaterne

De resultater, kandidaten har opnået for personlighedsfaktorer og facetter, bliver sammenlignet med resultaterne for en normgruppe. En normgruppe er en gruppe personer, som gør det muligt at sammenligne kandidatens personlighedsprofil med andres personprofiler.