Interim ManagementResources Interim Management tilbyder associerede konsulenter, som er med til give vores kunder fleksibilitet, erfaring og faglige kompetencer inden for Økonomi & Finans samt IT. Fokus er på afgrænsede projekter, tilspidsede situationer eller overgangsperioder.

Opstår der et akut behov i din organisation, har vi inden for 24 timer forstået og beskrevet opgaven, og vi er klar til at levere en faglig stærk Interim konsulent i løbet af 3-5 arbejdsdage. Vi sikrer samtidig, at der er sket en god forventningsafstemning imellem kunden, konsulenten og Resources.

Vores associerede konsulenter

Vi har samarbejde med 100 associerede konsulenter, der har solid faglig baggrund inden for vores fagområder Økonomi & Finans samt IT

• Vores associerede konsulenter er alle dedikeret til specifikke opgaver og projekter, og er klar til nye,
så snart nuværende eller tidligere opgaver er afsluttet

• Alle vores associerede konsulenter har tiltrådt vores Code of Conduct og en fortrolighedserklæring

• Hver Interim konsulent har gennemgået en omfattende interviewproces i flere faser, som inkluderer personligheds-, attitude- og IQ tests


Interimsløsningen er for dig, der ønsker:

En ekstra medarbejder i spidsbelastede perioder
De kompetencer der er brug for, i præcis det antal timer der er brug for
En samarbejdspartner, der holder hvad vi lover og gør det, vi siger
En samarbejdspartner, hvor erfaring, faglighed og integritet er centralt i løsningen af opgaven
Garanti på ydelse, faglighed, erfaring og mulighed for at skifte konsulent, hvis forventninger ikke indfries