Lumina Spark in english  på dansk

Lumina Spark

Lumina spark er et værktøj, der understøtter individuelle, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre bundlinjen. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres.

Ved at indføre og implementere Lumina Spark i jeres virksomhed, tages der ved lære af multiple forretningsfordele.

Spark
Lumina Spark portrættet er hovedkernen i Lumina’s psykometriske værktøj. Lumina Spark giver et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikationen, samarbejdet og lederskabet. Vi måler tre integrerede personaer af medarbejderen:

  • Når det falder dem mest naturligt
  • I deres arbejdssituation - altså hverdagen
  • Når de er under pres


Leader
Lumina Leader er et værktøj, som hjælper den individuelle til at opnå en bedre forståelse af deres ledelsesmæssige stil og overordnede styrker. Folk kan have en titel som leder, men ikke formå at udvise lederskab. Modsætningsvis er der dem, som ikke har denne titel, men udviser kvaliteter som en leder bør besidde. Alle har deres egen unikke ledelsesmæssige stil, men der vil være tider, hvor lederen må tilpasse sig efter situationen og gruppen.

Team
Lumina Team viser, hvordan medarbejderen passer ind i jeres team og hvilke træk der gør sig gældende i jeres teamprofil. Ud fra profilen vil man kunne se en fordeling af personlighedspræferencer. Endvidere vil I kunne se, de stærke træk og karakteristika indenfor gruppen, lige så vel som potentielle blinde vinkler. Lumina Team vil tilbyde medarbejderen indsigt i alternative veje til at kommunikere på, således at det vil modtages bedre af gruppen og dermed resultere i positive og effektive ændringer.

Culture
Lumina Culture er et større koncept end de andre af Lumina’s læringsprodukter. Dette er det eneste, som er baseret på analyser på et organisatorisk- og individuelt niveau. Når I engang ser jeres kollegaer bragt sammen i fælleskab, vil I være i stand til at se kulturen i organisationen fra en dybere synsvinkel. Dette kan blive springbrættet til positive forandringer i organisationen.