ASSESSMENT

En Assessment-proces er den direkte vej til en succesfuld forretning


ASSESSMENT

En Assessment-proces er den direkte vej til en succesfuld forretning

En Resources Assessment-proces anvender samtaler, workshops og testværktøjer som grundlag for at støtte dit arbejde med at fastsætte nye ambitiøse mål for din afdeling. Vi hjælper dig også med at lægge en plan for eksekveringen, og giver dig redskaberne til at nå i mål og få succes som leder.

Store krav til lederne

Som CFO eller CIO er du underlagt stadig voksende krav. Udover den daglige drift og rollen som talknuser eller IT-ekspert, skal du mestre strategisk forretningsudvikling. Samtidig skal du agere Business Partner for din CEO og din bestyrelse, som forventer, at du bidrager med egne visionære ideer til udviklingen af den samlede forretning – og formår at kommunikere på en måde, som skaber samling om at nå målene.

 

Et fremmed blik på afdelingen

I en situation med mange nye krav – og mange jern i ilden – kan det være en fordel med et fremmed blik på din afdeling, så du derigennem skaber et solidt vidensgrundlag som afsæt for afdelingens målrettede fremdrift og din succes som leder. Dét er netop formålet med en Resources Assessment-proces. 

Rustet til udfordringerne

Resources benytter sig af et gennemprøvet psykometrisk værktøj, der understøtter individer, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre de økonomiske resultater. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres.

I forbindelse med et Assessment gives der et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikation, samarbejde og lederskab.

Reflector Big Five Personality®​

Reflector Big Five Personality® tegner et nuanceret billede af de sociale kompetencer, som er et vigtigt aspekt for at kunne foretage det rigtige match. Det kan godt være, at den pågældende er en dygtig økonom eller projektleder, men det bliver vedkommende ikke nødvendigvis en god interim-konsulent af. Det kræver nemlig også, at man som menneske er godt rustet til at træde direkte ind i et midlertidigt job og varetage det fuldt ud fra dag ét.

Testen beskæftiger sig med følgende personlighedsfaktorere:

Behov for stabilitet: I hvilket omfang vi reagerer følelsesmæssigt på modgang  
Udadvendthed: I hvilket omfang vi aktivt holder kontakten med andre  
Åbenhed: I hvilket omfang vi søger nye oplevelser og nye idéer  
Imødekommenhed: I hvilket omfang vi sætter andres interesser før egne  
Samvittighedsfuldhed: I hvilket omfang vi er velorganiserede og målbevidste

Alle kandidater, der præsenteres til samtale hos kunden, har udfyldt en Reflector Big Five Personality test® (Basic).


ASSESSMENT

En Assessment-proces er den direkte vej til en succesfuld forretning

Store krav til lederne

Som CFO eller CIO er du underlagt stadig voksende krav. Udover den daglige drift og rollen som talknuser eller IT-ekspert, skal du mestre strategisk forretningsudvikling. Samtidig skal du agere Business Partner for din CEO og din bestyrelse, dom forventer, at du bidrager med egne visionære ideer til udviklingen af den samlede forretning – og formår at kommunikere på en måde, som skaber samling om at nå målene.

Et fremmed blik på afdelingen

I en situation med mange nye krav – og mange jern i ilden – kan det være en fordel med et fremmed blik på din afdeling, så du derigennem skaber et solidt vidensgrundlag som afsæt for afdelingens målrettede fremdrift og din succes som leder. Dét er netop formålet med en Resources Assessment-proces. 

Rustet til udfordringerne

Resources benytter sig af et gennemprøvet psykometrisk værktøj, der understøtter individer, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre de økonomiske resultater. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres.

I forbindelse med et Assessment gives der et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikation, samarbejde og lederskab.

Reflector Big Five Personality®

Reflector Big Five Personality® test informerer om de såkaldte ‘Big Five’ personlighedsfaktorer og deres underliggende karakteristika hos et menneske. Testen beskæftiger sig med følgende personlighedsfaktorere:

Behov for stabilitet: I hvilket omfang vi reagerer følelsesmæssigt på modgang  
Udadvendthed: I hvilket omfang vi aktivt holder kontakten med andre  
Åbenhed: I hvilket omfang vi søger nye oplevelser og nye idéer  
Imødekommenhed: I hvilket omfang vi sætter andres interesser før egne  
Samvittighedsfuldhed: I hvilket omfang vi er velorganiserede og målbevidste

Alle kandidater, der præsenteres til samtale hos kunden, har udfyldt en Reflector Big Five Personality test® (Basic).