GDPR

Håndtering af GDPR i Resources Denmark

Databehandling

I forbindelse med vedtagelse af det Europæiske GDPR direktiv, har Danmark nu implementeret nye regler for personlig databeskyttelse. Reglerne betyder en bedre beskyttelse af dine personlige data og giver dig en mulighed for altid at vide, hvad der er registeret og for uden ophold at få slettet personlige oplysninger. Reglerne beskriver også krav til, hvordan vi som virksomhed skal sikre opbevaringen af data, hvordan vi skal sikre at vores medarbejdere har den nødvendige viden om reglerne og at vi skal have klare retningslinjer for, hvordan vi behandler følsomme data.

Placering af data

Hos Resources opbevarer vi personoplysninger hos et dansk hosting-selskab i Danmark. Derudover kan vi garantere, at vi kun benytter databehandlere, som lever op til kravene i GDPR om sikker behandling af personoplysninger.

Opbevaring af data

Hos Resources ønsker vi den bedst mulige beskyttelse af dine data. Vi opbevarer persondata i 12 måneder, medmindre andet er aftalt. Vi udleverer ikke data til tredjeparter uden tilladelse er givet. Ønsker du dine oplysninger slettet hos Resources beder vi dig sende en skriftlig forespørgsel til info@resources.dk.

Fortrolighed

Hos Resources sikrer vi, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles. Adgangen til oplysningerne lukker vi derfor straks ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

Underretningspligt ved databrud

Med den nye persondataforordning kommer der også en pligt til at oplyse den nationale persondatamyndighed (det vil sige Datatilsynet i Danmark) omkring databrud. Det skal gøres indenfor 72 timer efter et databrud. Vi har som databehandlere pligt til at underrette både vores brugere og Datatilsynet omkring et brud og vi har sikret, at vi har en procedure for det i vores virksomhed.

 

Har du yderligere spørgsmål til Resources’ datahåndtering er du velkommen til at kontakte os på info@resources.dk eller 6190 2020